4.000 norrmän sökte jobb på färja

Över 4.000 norrmän har sökt de 200 jobben på Color Lines ”Prinsesse Ragnhild” som sätts in på den nya linjen Bergen-Stavanger-Hirtshals den 27 april. Många av de sökande är idag anställda i Bergenbaserade Fjord Line, som nyligen drog tillbaka sitt beslut, åtminstone temporärt, att flagga ut sina färjor till Färöarna. Det norska nettolönesystemet för färjorna försvinner den 1 januari 2006, och Fjord Line kan forfarande komma att flagga ut om inte detta ändras. Color Line har hållit en lägre profil i nettolönefrågan, men kan också komma att flagga ut om inte systemet blir kvar. En annan mer trolig lösning för färjorna är att de får registreras i NIS eller i ett förändrat NOR. Båda färjerederierna avvaktar nu resultatet av stortingsvalet i höst.