Fotograf: Wikipedia Commons/Bair175

Kategori: Haveri | Juridik | Torrlast

Tio år sedan Rocknes-katastrofen

För precis tio år sedan kolliderade bulkfartyget Rocknes med en klippa och kapsejsade – 18 besättningsmän miste livet.

Den 19 januari 2004 inträffade en ofattbar katastrof med dödlig utgång söder om Bergen, då de det självlossande bulkfartyget Rocknes körde på ett grund och kapsejsade, 18 besättningsmän miste livet. Tolv människor överlevde.

Satt fast i sju timmar

Fartyget var på sydgående i Vatlestraumen, farleden in till Bergen söderifrån, då hon av någon anledning ”vek av” och kom in på den så kallade röda sektorn och seglade på ett grund. Hon fick stabilitetsproblem och kraftig slagsida mot styrbord, snart kantrade hon helt med skrovbotten uppåt. Tre personer satt fast inne i skrovet i sju timmar innan de kunde räddas.

Smit International i samarbete med Eide Marine Services bärgade haveristen och i april 2004 bogserades hon till Bergen Mekaniske Verksted i Laksevåg för att sättas i torrdocka, efter en genomgripande undersökning beslutades att fartyget skulle repareras och inte skrotas. Ett arbete som skedde på Remontowa-varvet i polska Gdansk. I juni 2005 var fartyget i trafik igen under namnet Nordnes.

Stora skadeståndsanspråk

Den norska staten som i tingsrätten blev dömd att betala närmare NOK 23 miljoner till 13 försäkringsbolag och Reederei Hans Jürgen Hartmann M/S ”Kvitnes” GmbH för att det grund som Rocknes seglade på inte fanns utmärkt i sjökortet, friades helt från ansvar i en högre instans i januari 2011. Det ursprungliga kravet från bolagen var NOK 580 miljoner.

Borgating lagmannsrett menade att även om grundet inte fanns med i sjökortet hade detta ingen betydelse i den orsakskedja som ledde fram till förlisningen. Enligt lagmannsretten berodde olyckan på en felnavigering orsakad av dålig sikt, svåra strömförhållanden och lågvatten. Dessutom var fartyget inte lastat enligt reglerna.

Många ägare och namnbyten

Rocknes har en brokig ägarhistoria bakom sig. I augusti 2001 levererades fartyget under namnet Kvitnes, specialiserat på dumpning av sten och fyllnadsmaterial på havsbotten, från Sietasvarvet i Hamburg till Belt Shipping och hyrdes omgående ut rederiet till Frank Dahl. 

Bara två år senare byggdes fartyget om vid Keppelvarvet i Rotterdam till en FFPV (Flexible FallPipe Vessel) och hyrdes ut till Aboitiz Jebsen Bulk Transport. Samma år, 2003, såldes hon till H.J. Hartmann på Antigua och Barbuda och omnamnades från Kvitnes till Rocknes – dock fortsatte hon att drivas av Jebsen. 2008 såldes fartyget till Van Oord Marine Services B.V. Enligt Seaweb har Van Oord tekniskt management medan CSL Norway har kommesiellt management.

Nordnes, 18.226 brutto och 25.063 dwt, har en längd på 166,7 meter, bredd på 26 meter och ett djupgående på 10,5 meter. Fartyget kan lossa 2.000 ton stenmassa i timmen.