Kategori: Regelverk | Tank

Svensk 100-åring kvarhållen

Den svenska 100-åringen Cien Porciento har kvarhållits i brittiska Lowestoft sedan 2010 – framtiden för bunkerbåten är osäker.

På den senaste listan över kvarhållna fartyg från brittiska Maritime and Coastguard Agency framkommer att tre fartyg varit kvarhållna under mycket lång tid. Ett av dem har svensk anknytning.

Den 4 mars 2010 kvarhölls bunkerbåten Cien Porciento, 214 dwt, som byggdes på Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB 1913, efter att 30 brister uppdagats. Bland annat var brandbekämpningssystemet i maskinrummet ur funktion, det saknades tillräckligt med livflottar, det var inget vatten kopplat till kabyssen eller duschrummen, det saknades aktuella sjökort och medicinerna hade gått ut.

Fartyget byggdes för Svenska Bunkerpoolen med namnet Semo No. 1. Med åren har hon haft ägare som Nilssons Oljor och Stiftaren AB och namn som Rana, Shell 3 och Moa af Harg. Bunkerbåten har genom åren opererat i Göteborg, Stockholm och Danmark. 

Enligt brittiska myndigheter ägs hon idag av Open Window Inc. Ursprungligen var fartyget 19,8 meter långt och 6,02 meter brett men hon byggdes om på Goteniusvarvet 1962 och fick då en längd på 28,6 meter.