300 miljoner sämre för Transatlantic

Rederi AB Transatlantic redovisar en förlust på 105 miljoner kronor efter full skatt för årets första nio månader, att jämföra med en vinst på 203 miljoner kronor för motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen sjönk med 180 miljoner kronor till 1.725 miljoner kronor. En stor del av detta beror på att fartygen TransOak och TransMaple är tagna ur trafik i avvaktan på last. Affärsområde industriell sjöfart redovisar en operativ förlust på 37 miljoner kronor (vinst på 35 miljoner kronor, 9 månader 2008). Offshore/isbrytning som tidigare bidragit med bra resultat till koncernen har drabbats dramatiskt av den svaga marknaden på Nordsjön. Sektorn redovisar ett operativt resultat för perioden på –4 miljoner kronor, mot 132 miljoner kronor för motsvarande period 2008.Bolaget lämnar ingen prognos för helåret, men man räknar med vissa förbättringar inom ett antal verksamheter.Resultatet för tredje kvartalet innebär att rederiet inte når upp till villkor i låneöverenskommelser, och diskussioner om finansieringsvillkor pågår med berörda finansiärer. Transatlantic uppger också att ”i avvaktan av ett politiskt beslut huruvida en svensk tonnageskatt skall införas, förbereds handlingsalternativ.”