Fotograf: Madli Vitismann

Kategori: Arbetsmarknad | Tank

30 sägs upp när Frederiet flaggar ut

Frederiets asfaltstankers Alcedo och Pandion flaggas ut till Cypern. 30 svenska befäl har blivit uppsagda. 

Beskedet om uppsägningarna bekräftas av Niels Berger, vd för Göteborgsbaserade Crew Chart Ship Management, som driver båtarna på uppdrag av ägaren Frederiet.

– Vi har fått i uppdrag av ägaren att säga upp de svenska befälen på de båda båtarna. En av orsakerna är att när fartyget byter flagg så förloras sjöfartsstödet och då blir det för kostsamt med svenskt befäl, säger Niels Berger till Sjöfartstidningen och fortsätter:

– Det känns så klart tråkigt att behöva säga upp personal. Men vi har ett stort nätverk och har även samtal med fack och olika myndigheter för att kunna hitta nya jobb till den uppsagda personalen.

Kostsammare att behålla befäl

Enligt Niels Berger är det alltså enbart befälspositioner som berörs av uppsägningen. Det övriga manskapet, till exempel matroser och kockar, har fått erbjudande om att få följa med till den nya cypriotiska flaggen. Skillnaden beror på det förlorade sjöfartsstödet.

– Vi får i snitt tillbaka 45.000 kronor per månad och kapten i sjöfartsstöd. Något mindre för chiefar och andra befäl, ännu mindre för övriga manskapet. Därför är det mer kostsamt för oss att behålla de svenska befälen när sjöfartsstödet försvinner.

Besked redan i maj

Enligt Niels Berger meddelades besättningarna redan i maj om att utflaggningen var på gång – då fackliga samtal också inleddes.

– Vi tycker att de fackliga samtalen har skötts bra och mycket professionellt både från vårt och från fackligt håll.

Efter att samtalen med facken avslutats har besättningen nu alltså sagts upp. Enligt Niels Berger kommer besättningen på båtarna i framtiden bli mestadels östeuropeisk och filippinsk.

Hade två alternativ

Crew Chart Ship Management är det företag som driver båtarna och sköter beställningarna. Beslutet att byta flagg på fartygen togs dock av fartygsägarna, det vill säga stockholmsbaserade Frederiet, vars vd Fredrik Grenestedt anser att det inte går att bedriva konkurrenskraftig shippingverksamhet i Sverige idag. Därför fick utflaggning bli lösningen.

– Jag tror att med förbättrade villkor, till exempel tonnageskatt och utbyggd utbildningsverksamhet, så finns en chans att svensk sjöfart kan växa igen, säger han och fortsätter:

– Vi hade två alternativ: antingen att sälja fartygen eller byta flagg, säger han till Sjöfartstidningen. Men eftersom vi vill syssla med shipping fick det bli att flagga ut.

Förutom Alcedo och Pandion äger Frederiet även de två cypriotflaggade fartygen Mergus och Ardea, och tanken är nu att Alcedo och Pandion ska in i Frederiets befintliga cypriotiska organisation.