Fotograf: Dennis Rosenfeldt

Kategori: Ekonomi | Hamn/Logistik

260 miljoner till CMP

Malmö Stad investerar ytterligare 260 miljoner i fortsatt utbyggnad av Norra Hamnen.

Det var i torsdags som kommunfullmäktige slutligen gav klartecken till ett nytt pengapaket för hamnen – 260 miljoner öronmärks nu till den fortsatta utbyggnaden av Norra hamnen. Utbyggnaden kommer att ske i etapper under åren 2014–2025 och omfattar 20 hektar.

Nya gator

Pengarna ska användas till utfyllnader, skapande av markanläggningar och nybyggnation av gator.

– Det här är ett väldigt positivt beslut för oss och våra kunder. Det glädjer oss att Malmö stad har fortsatt stark tro på CMP och Norra Hamnens potential att bli ett transport- och logistiknav i Östersjöregionen, säger Johan Röstin, vd för Copenhagen Malmo Port.

Stort område

Totalt består Norra Hamnen av 1.500.000 kvadratmeter varav hälften av ytan består av hamnterminaler, kajer, järnvägsanläggningar, med markytor för fortsatt hamnutbyggnad. Den andra hälften av markområdet disponeras, enligt CMP, för ett helt nytt logistikcentrum för såväl tillverkande som distribuerande företag.