25 miljoner till sjösäkerhetsforskning

Den svenska regeringen satsar ytterligare 25 miljoner på sjösäkerhetsforskning. Verket för innovationssystem, VINNOVA, har sedan 2001 drivit ett forsknings- och utvecklingsprojekt inom området och de nya pengarna skall säkra verksamheten till 2007. Hittills har totalt 100 miljoner kronor satsats i programmet. Av dessa har staten stått för 45 miljoner medan resten kommer från sjöfartsnäringen och andra organisationer.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.