2005 bra år för VLCC

Dagsinseglingar på USD 200.000 kanske inte återkommer under 2005 men det respekterade analysföretaget McQuilling Services i New York tror ända på höga nivåer för VLCC-redarna under året. Man räknar med en genomsnittlig dagsinsegling i år på USD 86.000 (Worldscale 130) för ostliga destinationer och USD 75.075 (WS 105) för västliga. Prognosen baseras på IEAs bedömning att efterfrågeökningen på olja kommer att ligga på 1,44 miljoner fat per dag, drivet av utvecklingen i framför allt Kina, Indien och USA. Prisnivåerna på nybyggnads- och andrahandsmarknaden är fortfarande rekordhöga och enligt McQuilling behöver ett fartyg som kostat USD 120 miljoner en dagsinsegling på litet mer än USD 48.000 varje dag i 20 år för att avkastningen på investeringen skall nå tio procent eller mer. Vid USD 110.000 per dag är fartyget betalt på fyra år. De senaste uppgifterna från McQuilling visar ett nettotillskott på 31 VLCC 2005, motsvarande sju procent av flottan. Mellan 2005 och 2010 räknar man med ytterligare 161 VLCC-leveranser, men samtidigt kommer 158 att lämna marknaden. Med nuvarande efterfrågeprognoser kan det uppstå en brist på tonnage.