2004 guldår för Stena-sfären

Stena-sfären – Stena AB, Stena Sessan AB, Stena Metall AB och Concordia Maritime AB (ägt till 52 procent av Stena) – gjorde ett resultat efter finansnetto på 3.563 miljoner kronor på en omsättning om 34.669 miljoner kronor. Bäst gick Stena Rederi – Stena Bulk, Stena RoRo, Northern Marine Management, Stena Teknik samt administration – som redovisar en vinst på 1.862 miljoner kronor och en omsättning på 5.218 miljoner kronor. Som SST tidigare rapporterat gjorde Stena Line en vinst på 115 miljoner kronor. Enda sorgebarnet är Offshore Drilling som redovisar en förlust på SEK 249 miljoner. Deras marknad har dock tagit fart igen och man räknar med att hamna på en acceptabel resultatnivå 2006. Stena AB-koncernen har tredubblat sin omsättning sedan 2000 till 16,7 miljarder kronor och redovisar ett resultat före skatt på 2,3 miljarder kronor.Stena Rederi sköter 140 fartyg. Av dessa äger Stena AB 84, värderade till 12,7 miljarder kronor. Koncernen äger också fastigheter och mark för 18,7 miljarder kronor.