2004 förlustår för polska nybyggnadsvarv

2004 noterade Gdynia Shipyard intäkter på PLN 1.325 miljoner. Trots att det är 43 procent bättre än 2003, blev varvets nettoförlust hela PLN 110 miljoner. Förlusten under 2003 var 65 miljoner högre.Nästan identiska intäkter noterade Szczecin Shipyard New – PLN 1.337 miljoner. Intäkterna steg med 20 procent jämfört med 2003, men nettoförlusten blev PLN 83 miljoner, mer än dubbelt så mycket som 2003 då den var PLN 33 miljoner.Polska zlotyn står mycket starkare mot euron och US-dollarn än för ett år sedan. Höga stålpriser bidrar också till en växande oro hos varvens ledningar.