2.000 fartyg skrotas nästa år

Nästa år kan upp mot 2.000 fartyg komma att säljas för upphuggning. Det hävdade Henning Gramman, Germanisher Lloyd’s chef för fartygsåtervinning på en konferens i London nyligen, rapporterar Lloyd’s List. Enligt honom kommer man i år upp i cirka 1.200 fartyg.Det finns dock ett stort mörkertal och antalet är antagligen betydligt högre. Baserat på en världshandelsflotta på kring 50.000 fartyg och med 14 procent av fartygen 25 år eller mer, borde det vara rimligt med en årlig utskrotning av i snitt runt 1.600–1.700 fartyg.