Fotograf: U.S. Navy/Jason R. Zalasky

Två fartyg frisläppta av piraterna

Två tankfartyg skall ha släppts efter runt ett år i somaliska piraters händer. Bägge är på väg till hamn i Oman.

Det rör sig om den Panamaflaggade kemikalietankern Royal Grace byggd 1984 och på 6.800 ton som kapades i mars 2012 samt grekiska Dynacoms Suezmaxtanker Smyrni, byggd 2011 och på 156.000 ton dödvikt som kapades i maj förra året.

En besättningsman på Royal Grace skall ha dött, men det är oklart hur. Det finns heller inga uppgifter på om det har betalats några lösensummor.