Fotograf: U.S. Navy/Jason R. Zalasky

Två fartyg frisläppta av piraterna

Två tankfartyg skall ha släppts efter runt ett år i somaliska piraters händer. Bägge är på väg till hamn i Oman.

Det rör sig om den Panamaflaggade kemikalietankern Royal Grace byggd 1984 och på 6.800 ton som kapades i mars 2012 samt grekiska Dynacoms Suezmaxtanker Smyrni, byggd 2011 och på 156.000 ton dödvikt som kapades i maj förra året.

En besättningsman på Royal Grace skall ha dött, men det är oklart hur. Det finns heller inga uppgifter på om det har betalats några lösensummor.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.