180 ton oljeblandning har tagits upp

På den norska sydkusten fortgår oljesaneringsarbetet efter Panama-registrerade bulkfartyget Full Citys grundstötning. Den kinesiske kaptenen på Full City är misstänkt för grov oaktsamhet och brott mot rapporteringsplikten. Full City låg för ankar utanför kusten före grundstötningen, och kaptenen har sagt till norsk polis att ankaret lossnade under stormen strax före midnatt natten till fredag. Fartyget drev därefter i nordlig riktning under en dryg halvtimme från ankringsplatsen tills det grundstötte vid Såstein. Platsen där Full City hade ankrat ligger utanför den lokala trafikcentralens bevakningsområde.På tisdag morgon inleddes arbetet med att läktra den kvarvarande oljan på Full City. Omfattande skador på skrovet har lett till att vatten trängt in i de flesta utrymmen ombord. Det gör att man fortfarande inte kan göra någon exakt bedömning av hur mycket olja som är kvar i fartyget, och inte heller exakt hur mycket som har läckt ut.Kystverket ska under dagen göra nya observationer med flyg. Bedömningen hittills är att oljan förorenat kuststräckan mellan Larvik och Grimstad. Svenska Kustbevakningen skickar också flyg för att vara med och leda de tre svenska miljöräddningsfartygen som deltar i saneringsarbetet. Kustbevakningen bidrar dessutom med fyra strandrensningsenheter, små båtar som kan gå in på grunt vatten.Svenska myndigheter har höjd beredskap för den händelse att olja skulle börja driva mot Sverige.Kystverket rapporterar att man till måndag kväll hade samlat upp cirka 180 ton oljeblandat vatten.Ostlig vind har gjort att oljan samlat sig i bukter och vikar och inte i så stor omfattning förts ut till havs igen. Man har lagt ut länsor utmed långa sträckor för att stänga in oljan mot land.Lokala politiker i det drabbade området har framfört skarp kritik mot bristande beredskap vid oljeutsläpp och kräver i ett upprop till regeringen satsning på fler och större bogserfartyg och mer oljebekämpningsutrustning.Den norska haverikommissionen ska tillsammans med en representant för sin panamanska motsvarighet besöka haveriplatsen och försöka klarlägga händelseförloppet.