180 hamnstatskontroller – en kvarhållning

Under 2011 gjordes sammanlagt 180 hamnstatskontroller på svenskflaggade fartyg, enligt Paris MOU:s databas. Sammanlagt gjordes 315 anmärkningar, ett av fartygen – ett roro-fartyg – kvarhölls i Piraeus, Grekland. Sammanlagt fanns det åtta individuella skäl för kvarhållning som rörde ISM, navigering, brandsäkerhet och olika certifikat.