154 miljoner i vinst för Göteborg

2007 gjorde Göteborgs Hamn en vinst på SEK 154 miljoner efter finansiella poster. Omsättningen hamnade på SEK 1.568 miljoner. För 2006 var motsvarande siffror 159 miljoner respektive 1.503 miljoner. I resultatet för 2007 ingår en reavinst från försäljning av en fastighet på 67 miljoner. Verksamhetsresultatet landade på SEK 85 miljoner, 2006 var motsvarande 151 miljoner. Enligt hamnledningen beror det försämrade verksamhetsresultatet på att ökningen av godsvolymerna inte höll en förväntad nivå.