15 år sedan Estonia-katastrofen

I dag, 28 september, är det 15 år sedan Estoniakatastrofen inträffade då 852 människor miste livet. Fartyget gick under snabbt i hårt väder mellan finska Utö och estniska Dagö under sin segling från Tallinn till Stockholm. Ombord fanns 989 människor, varav 803 passagerare. Endast 137 personer överlevde förlisningen. 94 kroppar kunde bärgas medan kropparna efter 757 människor fortfarande saknas.Orsakerna till olyckan har utretts av flera instanser, bland annat kom Estland, Sverige och Finland med sin gemensamma slutrapport några år efter olyckan. I fjol meddelade svenska SSPA och tre andra europeiska forskningsinstanser att de i stort sett stödjer haverikommissionens teori om hur Estonia sjönk. Genom datorsimuleringar och modellförsök har forskarna bekräftat att Estonia kunde kantra, vändas upp och ner för att sedan sjunka på det sätt som haverikommissionen beskrev.En fristående studie gjord av Jan-Olof Carlsson på MacGregor visar att bogvisiret snabbt slets loss varefter rampen öppnades, slogs neråt ett flertal gånger och böjdes hela vägen ned till bulben.