140 får gå när Odensevarvet sparar

Odense Steel Shipyard (Lindø) som försöker reducera sina kostnader med cirka DKK 550 miljoner har nu nått halvvägs. En arbetsgrupp har jagat kostnader sedan i november i fjol och har ”hittat” besparingar på DKK 225 miljoner vilket kommer att drabba främst den administrativa sidan, men även designavdelningen. Totalt försvinner 140 jobb på dessa avdelningar.– Vi har inga planer på att ta bort flera jobb, det handlar mer om ”många bäckar små”, säger varvets vd Finn Buus Nielsen till en lokal tidning.Varvet söker nya order efter de senaste leveranserna av containerfartyg, men i dagsläget finns inga nya kontrakt. Odensevarvet är specialiserat på containerfartyg men arbetar på att även få in ro-ro-projekt i sin verksamhet.