140 containerfartyg avbeställda

Beställningar på 140 containerfartyg med en samlad kapacitet på 436.000 TEU har kancellerats enligt Alphaliner. Det motsvarar nästan sju procent av orderboken i oktober 2008, strax innan krisen tog riktig fart. 98 av de 140 fartygen har avbeställts av tyska KG-sällskap och de största varvsförlorarna är Kina med 43 tappade beställningar och Tyskland med 37.Av de 140 enheterna har 27 omförhandlats till beställningar av andra fartygstyper. I siffran ingår inte fartyg som har färdigställts men inte levererats på grund av att beställaren inte klarat sina finansiella åtaganden.