Fotograf: Arctia Shipping

Kategori: Miljö | Offshore | Specialfartyg

Återvänder norra vägen

Två Östersjöisbrytare assisteras av en atomisbrytare i en ovanlig konvoj genom Nordostpassagen.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]j genom Nordostpassagen.

Det blir ett sällsamt skådespel i det arktiska höstmörkret när en atomisbrytare och två Östersjöisbrytare stångar sig igenom isarna norr om Sibirien. Det är emellertid osannolikt att det får andra åskådare än isbjörnar, sälar och sjöfåglar på denna avsides transportled.

Natten till måndagen den 12 november 2012 lämnade de finländska kombiisbrytarna Fennica och Nordica sitt operationsområde utanför Alaskas nordkust får att påbörja den långa returresan till Finland. Under sommaren har isbrytarna varit befraktade av Shell Offshore för ice management.

Den långa transportsträckan till operationsområdet, som omfattar Tjuktjerhavet och Beauforthavet, gjordes via Panamakanalen. När isbrytarna lämnade Finland i våras hade rederiet Arctia Shipping övervägt att låta dem gå längs Notrdostpassagen. Panamakanalen valdes eftersom vissa tekniska modifieringar skulle göras på fartygen i Seattle och Portland innan de satte kurs mot Alaska.

– Detta skulle ha mefört en alltför stor deviation söderut om vi hade gått genom Nordostpassagen, säger Tero Vauraste, verkställande direktör för Arctia Shipping.

Två veckor

Transittiden genom Nordostpassagen beror givetvis på isförhållandena, men Tero Vauraste räknar med att den kommer att klaras av på ungeför två veckor.

– Detta är en lönande lösning både ekonomiskt och tidsmässigt. Tid är pengar och vi sparar ungefär två veckor på detta sätt.

Detta är första gången finländska isbrytare går genom Nordostpassagen. Under denna etapp av resan assisteras Fennica och Nordica av en rysk atomisbrytare från Rosatomflot.

– Vi skulle inte nödvändigtvis ha varit juridiskt tvungna att anlita isbrytarassistans för våra isbrytare, men vi utredde hur isförhållandena sannolikt kommer att utvecklas. Dessutom är detta ett havsområde där vi inte har navigerat tidigare och saknar erfarenhet från. Därför beslöt vi att  ta assistans från en Rosatomflots isbrytare, förklarar Vauraste.

Till hans kännedom har inte kommit att några andra fartyg skulle ingå i konvojen.

– Vi kommer att ha en kort dockning för Fennica men båda isbrytarna kommer att vara i operativ beredskap när de behövs för isbrytning.

Klarat sig bra

Tero Vauraste berättar att Fennica och Nordica har gjort väl ifrån sig under sin första säsong i Alaska. Innan chartern inleddes gjordes omfattande ombyggnader för att miljöanpassa dem för Arktis

– Vårt avgasreningssystem har fungerat bra och utsläppen av kväveoxider har minska med 90 procent och partikelutsläppen med 50 procent. Vi har bytt från tjockolja till dieselolja med ultralåg svavelhalt, varefter svavelutsläppen har minskat från 3 000 ppm till 15 ppm.

Kunden har varit mycket nöjd med våra operativa uppdrag och speciellt i slutskedet har de varit till stor nytta eftersom det kommer mer is hela tide. När borriggen bogserades bort så assisterade vi bland annat konvojen så att att de kom tryggt bort från operationsområdet.

– Vi har ett ramavtal som gäller tills vidare och i det här skedet har tre sommarsäsonger slagits fast. Vi förhåller oss positivt till att uppdragen fortsätter, säger Vauraste. 

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]