Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Regelverk | Ekonomi | Politik

108 fartyg med sjöfartsstöd

I slutet av juni fanns det 108 svenskflaggade fartyg med sjöfartsstöd och fler väntar på att beviljas stöd.

– Innan jag gjorde den senaste uppdateringen i slutet av juni hade drygt 100 fartyg sjöfartsstöd, så det ökar. Vi har också mellan sju och tio fartyg i pipelinen som har ansökt om sjöfartsstöd, i början av nästa vecka ska vi på delegationen ha ett möte och då är det möjligt att det blir något till godkännande. Jag vet mer i början av augusti, säger Elisabeth Palmströmer vid Delegationen för Sjöfartsstöd som ligger under Trafikverket, till Sjöfartstidningen.

108 fartyg

Det finns olika definitioner på handelsflottan och därmed olika siffror för antalet fartyg. Ett sätt att beskriva storleken på den svenskflaggade handelsflottan är antalet stödberättigade fartyg, vilket är den definition som oftast används i den sjöfartspolitiska debatten. 2001 fanns det över 250 fartyg som uppbar sjöfartsstöd.

Per den 26 juni fanns det 108 stödberättigade fartyg, vilket innebär att den svenskflaggade handelsflottan växer igen.

– Det var en hel del som flaggade ut efter årsskiftet men nu är vi på väg uppåt igen, vilket säkert beror på förändringen i förordningen som trädde kraft i början av juni. 

I korthet innebär de nya reglerna att inte bara last- och passagerarfartyg ska kunna ansöka om sjöfartsstöd, utan även fartyg som är anpassade för särskilda funktioner – till exempel kabel- och rörläggningsfartyg, kranfartyg och olika slags forsknings- och mätfartyg.

78 i fjärrfart

Enligt infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd har det flaggats in tio fartyg sedan i juni, men Elisabeth Palmströmer menar att det är en sanning med modifikation.

– Det rör sig om runt tio fartyg, men det handlar om både inflaggningar och om nyregistreringar. 

Om man bryter ner listan på 108 fartyg återfinns: 20 roro-fartyg, 14 PCTC-fartyg, 21 kem- och produkttankfartyg, 28 ropax-fartyg, fem torrlastare, sju bunkerbåtar, fem passagerarfartyg, fyra offshorefartyg och fyra cementfartyg. Av de stödberättigade fartygen går 78 i fjärrfart och 30 i närfart.

Specialfartyg

Som Sjöfartstidningen tidigare berättat skulle ett trettiotal specialfartyg komma ifråga för ett utvidgat stöd. Det rör sig då om fartyg med relativt små besättningar vilka totalt skulle ha en bemanning på omkring 300 anställda. Sjöfartsstödet i sig motsvarar skatten på sjöinkomst och kostnaden för arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för samtliga ombordanställda.

Kommentarer

 • Andreas Åsenholm (SD)

  Läser man artikeln så verkar som om det har hänt någonting med den svenska handelsflottan. Förändringarna är dock så pass marginella att man kan påstå att tillståndet är som förr -nämligen oroväckande.

 • Don Cabron

  Så länge det inte minskar får man vara glad

 • Anonymous

  När blev du såpass positiv Mr. Schittko?

 • Pia Berglund, VD Sveriges Redareförening

  Tack Pierre! Hoppas att ni fortsätter följa frågan! Nu har det vänt!

 • Ted Bågfeldt, Prefekt Sjöfartshögskolan i Kalmar

  Bra! Det är det här vi behöver! Hoppas (och tror) att detta är början på en verklig förändring för svensk sjöfart.

 • T.Nilsson

  det är frågan om dom anställer svenskt manskap eller det bara blir skeppare och maskin befäl.
  jag vet inte om dom får stöd för filippinskt manskap?

 • martin

  Vad är det för fartyg som flaggats in sista månaden. Är det som vanligt småbåtar för kustfart, eller är det för en gång skull riktiga fartyg i World wide fart. Är det så blir många svenska sjömän överlyckliga !

  • Effa

   Sandinge har köpt norska pushern Tofte II och flaggat in den till Sverige. Vad han skall ha den i för trafik vet jag inte men har köpt två pråmar som ingått i den konstellationen innan.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.