108 fartyg i Aker Yards orderbok

Aker Yards hade vid slutet av tredje kvartalet 108 fartyg värda NOK 35,5 miljarder i beställning vid koncernens 13 varv. Tolv fartyg levererades under tredje kvartalet. Enligt Aker Yards beror framgången på specialisering samtidigt som man lyckats effektivisera produktion och organisation.