Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart | Utbildning

100 miljoner upp för Gotlandsbolaget

På en omsättning på 1,8 miljarder kronor gjorde Rederi AB Gotland 2012 ett resultat efter finansiella poster på 173 miljoner kronor, vilket ska jämföras med 70 miljoner för 2011.

Rörelseresultatet anges i bokslutskommunikeén till 107 miljoner kronor, där motsvarande siffra för 2011 var 21 miljoner kronor. ”Förändringen jämfört med föregående år förklaras i huvudsak med att föregående år belastades med realisationsförluster på fartyg om 81 Mkr” skriver bolaget.

Leveranser

Rederi AB Gotland sålde under 2012 färjan Betancuria, ex Thjelvar, till Wasa Express och tog leverans av nybyggena Ami och Alice – båda Handysize-tankers på 39.000 dwt från GSI-varvet i Kina.

Dessutom levererades under året Amorina och Allegro, 46 .800 ton, från Trogir-varvet i Kroatien. Rederi AB Gotland äger hälften i de fartygen, den andra halvan ägs av Laurin-kontrollerade Anglo-Atlantic-Steamship-gruppen.

Förutom tankverksamheten har rederiet också ägande i fyra av fartygen Northern Offshore Services använder i vindkraftsindustrin liksom att man äger och driver fem färjor som upprätthåller trafiken till Gotland. Till det kommer hotell och andra turistverksamheter på Gotland.