Fotograf: Tarbit

Kategori: Skeppsbyggnad | Miljö

Över 100 LNG-fartyg i världen

Tresiffrigt. Det finns idag över 100 LNG-fartyg levererade eller i beställning, bland rederierna återfinns Viking Line, Tarbit, Terntank och Thun.

Enligt klassningssällskapet DNV GL:s senaste sammanställning finns det idag 48 LNG-drivna fartyg i drift i världen, de allra flesta i Nordeuropa (läs: Norge). Det allra första fartyget levererades till norska Fjord1 för 14 år sedan. Fjord1 opererar för övrigt idag hela tolv LNG-drivna bil- och passagerarfärjor.

Många norska rederier

Norge dominerar som sagt listan över befintliga LNG-fartyg; Simon Møkster, Eidesvik, Remøy Management, Tide Sjø, Torghatten Nord, Fjordline, Norled, Island Offshore har samtliga fler än ett LNG-fartyg i flottan. Utöver det finns det andra norska rederier med enbart ett LNG-drivet fartyg i flottan som Solstad Rederi, Nordnorsk Shipping, REM, Buksér & Berging och Eidsvaag.

Bland övriga nordiska inslag märks Tarbit Shipping. Rederiets Bit Viking var det första tankfartyget som konverterades för LNG-drift, likaså med stöd från NOx-fonden. Ombyggnaden slutfördes hösten 2011 och hon går i norsk kusttrafik för Statoil.

Viking Lines passagerarfartyg Viking Grace som levererades i början av 2013 tillhör de mer uppmärksammade LNG-projekten och hon trafikerar Stockholm–Åland–Åbo. Det är Sirius Shipping på Donsö som opererar (AGA äger) bunkringsfartyget Seagas som förser Viking Grace med LNG. Ett fartyg som för övrigt konverterades från en färja (Fjalir) till en bunkerbåt på Fiskerstrands Verft i Norge.

Större spann på fartyg

Enligt DNV GL fanns det i början av mars i år 53 bekräftade LNG-drivna fartyg i beställning, och jämfört med redan levererade fartyg har listan en större geografisk spridning (och större variation av fartyg). Bland beställarna återfinns bland annat kanadenesiska Society of Quebec (tre bil- och passagerarfärjor), amerikanska Harvey Gulf Int. (sex PSV-fartyg), amerikanska Tote Shipholdings (två containerfartyg och två rorofartyg) och svensk-japanska UECC (två bilfraktfartyg).

Bland de rena svenska beställningarna finns Terntanks kemtankduo på 15.000 dwt. Fartygen byggs på AVIC Dingheng Shipbuilding i Kina. Det första nybygget levereras i februari 2016 och det andra i maj 2016. Rederiet har dessutom option på ytterligare två fartyg. Fartygen har designats av Rolls-Royce Marine AS i Norge.

Det andra svenska rederiet med en LNG-beställning är Thun. Rederiet har beställt vad som kan vara världens första torrlastfartyg med LNG-drift. Fartyget som utrustas med ett dual-fuelhuvudmaskineri, vilket innebär att motorn kan bränna både LNG och marin gasolja, ska levereras i augusti 2015. Hon byggs på rederiets husvarv Ferus Smit i Holland.

Listorna över levererade och beställda LNG-drivna fartyg exkluderar fartyg som fraktar flytande naturgas samt fartyg för inlandssjöfart (inland waterway vessels).