Fotograf: Rolf P Nilsson

Kategori: Folk/företag

100 fartyg inom räckhåll

Med ett starkt internationellt fartygsregister säkras jobb på Färöarna, och utflyttade öbor kommer hem.

Färöarnas internationella fartygsregister har sedan en ny utåtriktat fas inleddes i slutet av 2008 mer än dubblat sin flotta, förvisso från blygsamma 32 fartyg till dagens 63.

– Vi har 15 fartyg på väg in den närmaste månaden, som vi vet om. Vi kommer att ha 100 fartyg i vårt register inom några månader. Målsättningen var att vi skulle nå 100 fartyg under 2011 men jag personligen tror att vi når dit under första kvartalet 2012, säger Tommy Petersen, vd FAS, Färöarnas nationella och internationella register.

– Vi ska ha en kontrollerad tillväxt så att vi kan fortsätta att vara ett kvalitetsregister, säger Sóleyð Poulsen, registrets sekreterare.

Bland de 15 fartyg Tommy Petersen väntar finns fyra fem offshore-fartyg från Färöarna, Norge och Sverige, svenska bulklastare och svenska produkttankers.

– Den tillväxttakt vi har haft har varit över förväntan men också i en takt som varit bra för oss, vi har hunnit med, Tommy Petersen

Bland fartygen i registret återfinns såväl offshore-fartyg som roro-fartyg, tankers, styckegodsfartyg och bogserbåtar. 38 procent av fartygen är genuint färöiska, 26 procent norska, 25 procent svenska, 6 procent isländska och 3 procent danska och så finns det två procent från andra länder.

– Vi vill ha en tillväxt i det internationella registret so fortsätter i den takt vi har nu, runt 40 fartyg per år.

För Färöarna som har hundratals sjöbefäl i andra länders flottor, 25 procent av den danska handelsflottans officerare utgörs av färöingar, är målet att locka hem en del av dem som flyttat utomlands.

– De senaste tre åren har gott och väl en handfull personer flyttat hem och startat verksamheter inom shipping, säger Sóleyð Poulsen.

En handfull jobb kan låta väldigt lite men det gäller att ha perspektiv.

– Färöarna är så litet att det inte behövs något stort antal nya jobb för att vi ska betrakta det som en succé.

Ett av de nya arbetstillfällen som skapats är en tjänst på registret för att ha kontakten med nya rederier. Inte minst för att försöka klättra från Paris MOU:s grå lista till den vita.

– Det är viktigt att vi kan kontrollera och hjälpa till så att rederierna har ett bra ISM-arbete. Vi är ett så litet register så att en enda detention, ett kvarhållande, får stort genomslag hos Paris MOU. Jag hoppas att vi ska vara på vita listan nästa år, det är nära nu.

Förutom nya jobb, en starkare sjöfartsnäring och fler uppdrag till redan befintliga företag sjöfartsbranschen ger det växande registret Färöarna intäkter från flera håll, dels direkt i

form av avgifter för registrering av fartyg och företag liksom för manskaps- och fartygscertifikat och dels indirekt genom att företag i branschen får fler uppdrag. Det rör sig intäkter till advokater och revisorer. Den senare är obligatorisk liksom det är obligatoriskt att ha arbetsskadeförsäkring på Färöarna och det samma gäller för löneräkenskaperna som ska finnas fysiskt och lönen ska sedan betalas ut av en färöisk bank. Till detta räknar man också med ökad omsättning för restauranger, hotell och liknande.– Vi har inga beräkningar på hur mycket sjöfarten ska bidra med till den färöiska ekonomin men vi vet att sjöfarten omsätter tresiffriga miljonbelopp, säger Tommy Petersen.