100-årsjubilerande Sveriges Hamnar kräver sänkta farledsavgifter

I samband med sitt 100-årsjubileum uppmanar branschorganisationen Sveriges Hamnar den nya regeringen att satsa på infrastrukturen för att svenska företag skall vara konkurrenskraftiga internationellt. Man vill se klara spelregler för statlig finansiering av vägar, järnväg och farleder till hamnarna. Förbundet hävdar också att farledsavgifterna måste sänkas eftersom dessa försämrar villkoren för det svenska näringslivet, särskilt med tanke på det avståndshandikapp som svenska företag har jämfört med konkurrenterna i andra EU-länder.