100 år i sjöfarten

Oslo Rederiforening har firat sitt 100-årsjubileum denna vecka. Ordförande är Felix H. Tchudi. Jubiléet sammanföll med Oslo Shipping Talks som har till uppgift att främja den maritima näringen i regionen. Här finns cirka 1.100 företag i klustret med runt 10.000 anställda som genererar en årlig omsättning kring NOK 48 miljarder. 350 delegater deltog i evenemanget, men det lockade inte särskilt många politiker. Värd för Oslo Shipping Talks är Oslo stad och borgmästare Per Ditlev-Simonsen vars farfar var en av grundarna av Oslo Rederiforening.