100.000 ton flytande bulk genom Varberg

Almer Oil & Chemical Storage har säkrat kontrakt på lagring och lastning/lossning av runt 100.000 ton flytande bulk per år i Varberg. Verksamheten startar i april och företaget har fyra cisterner på totalt 53.600 kubikmeter i Varbergs Hamn.